Áp dụng quy định mới về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 2/10/2017

Cập nhật 29/09/2017

Từ ngày 2/10, Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh BR-VT sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế cho Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 2/10, Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND  tỉnh quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh BR-VT sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế cho Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28-11-2014 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với đất ở có nhà ở hiện hữu (áp dụng tại địa bàn các phường), thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đạt 45m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới lộ giới ≥ 20m; thửa đất 36m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới < 20m. Riêng tại địa bàn thị trấn, các xã và huyện Côn Đảo thì diện tích và kích thước thửa đất sau khi tách thửa phải là 40m2 và chiều sâu thửa đất có cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4m.

Đối với đất ở chưa có nhà (áp dụng tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo) thì thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đạt 60m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo là 100m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất nông nghiệp, thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đạt 500m2 (riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa). Trường hợp thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch đất ở, thì được tách thửa theo loại đất ở với điều kiện người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng theo quy định trước khi tách thửa.

Riêng với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thửa đất hình thành sau khi tách thửa là 100m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m.

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND tỉnh cũng quy định các trường hợp không được tách thửa, gồm: thửa đất nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi và thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền; thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án; khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

vungtau.tintuc.vn

Copyright (c) 2015 GiaThinhLand. Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành thông tin tại website này