Bán nhà

Bán nhà tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,750 Tỷ

Diện tích : 98,7 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 3,6 Tỷ

Diện tích : 88 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 2,6 Tỷ

Diện tích : 63,7 m2

Hướng : Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 9,5 Tỷ

Diện tích : 246 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 13,5 Tỷ

Diện tích : 134 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 3,150 Tỷ

Diện tích : 96 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 2,2 Tỷ

Diện tích : 86,6 m2

Hướng : Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 28 Tỷ

Diện tích : 182,2 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 4,2 Tỷ

Diện tích : 47,6 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 3 Tỷ

Diện tích : 102 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 3,5 Tỷ

Diện tích : 78 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 850 Triệu

Diện tích : 27 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 14 Tỷ

Diện tích : 172 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 5,3

Diện tích : 98 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 6 Tỷ

Diện tích : 118 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 1,5 Tỷ

Diện tích : 200 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 2,5 Tỷ

Diện tích : 194 m2

Hướng : Đông

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tìm kiếm nâng cao

Copyright (c) 2015 GiaThinhLand. Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành thông tin tại website này