Bán đất

Bán đất tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 2 Tỷ

Diện tích : 219 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 4,850 Tỷ

Diện tích : 88,1 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,050 Tỷ

Diện tích : 69 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,9 Tỷ

Diện tích : 168 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,5 Triệu/m2

Diện tích : 3297 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,1 Tỷ

Diện tích : 100 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 650 Triệu

Diện tích : 100 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 3,350 Tỷ

Diện tích : 89,4 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 4 Tỷ

Diện tích : 2100 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1 Tỷ

Diện tích : 194 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 350 Triệu

Diện tích : 103 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 7,2 Tỷ

Diện tích : 2860 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 25 Tỷ

Diện tích : 4222 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 20 Triệu/m2

Diện tích : 350 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 17,5 Tỷ

Diện tích : 766 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 16 Tỷ

Diện tích : 804 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 450 Triệu

Diện tích : 100 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 2,3 Tỷ

Diện tích : 100 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 12,8 Tỷ

Diện tích : 955 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 10,7 Tỷ

Diện tích : 399 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tìm kiếm nâng cao

Copyright (c) 2015 GiaThinhLand. Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành thông tin tại website này