Bán đất

Bán đất tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 2,8 Tỷ

Diện tích : 870 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 4,3 Tỷ

Diện tích : 129,8 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 21,5 Tỷ

Diện tích : 354 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 160 Tỷ

Diện tích : 2429 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 7 Tỷ

Diện tích : 111,8 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 37 Tỷ

Diện tích : 388 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1 Tỷ

Diện tích : 520 m2

Hướng : Tây

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 2 Tỷ

Diện tích : 93,4 m2

Hướng : Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,2 Tỷ

Diện tích : 1000 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,350 Tỷ

Diện tích : 219 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 4,850 Tỷ

Diện tích : 88,1 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,9 Tỷ

Diện tích : 168 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 1,1 Tỷ

Diện tích : 100 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 4 Tỷ

Diện tích : 2100 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 7,2 Tỷ

Diện tích : 2860 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 25 Tỷ

Diện tích : 4222 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 20 Triệu/m2

Diện tích : 350 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 17,5 Tỷ

Diện tích : 766 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 16 Tỷ

Diện tích : 804 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 450 Triệu

Diện tích : 100 m2

Hướng : Tây Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tìm kiếm nâng cao

Copyright (c) 2015 GiaThinhLand. Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành thông tin tại website này