Bán biệt thự

Bán biệt thự tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 14 Tỷ

Diện tích : 360 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 18 Tỷ

Diện tích : 187 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 12 Tỷ

Diện tích : 360 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 9 Tỷ

Diện tích : 252 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 16,5 Tỷ

Diện tích : 160 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 10 Tỷ

Diện tích : 300 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 8 Tỷ

Diện tích : 1350 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 11,5 Tỷ

Diện tích : 526 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 31,5 Tỷ

Diện tích : 533,9 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 14 Tỷ

Diện tích : 302 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 6,2 Tỷ

Diện tích : 115,6 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 7,8 Tỷ

Diện tích : 203 m2

Hướng : Tây Bắc

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 17 Tỷ

Diện tích : 1676 m2

Hướng : Đông Bắc

Vị trí : H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 18,5 Tỷ

Diện tích : 429,9 m2

Hướng : Tây

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 22 Tỷ

Diện tích : 579 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin Vip

Giá : 2,3 Tỷ

Diện tích : 200 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 25 Tỷ

Diện tích : 1200 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá : 21,5 Tỷ

Diện tích : 525 m2

Hướng : Đông Nam

Vị trí : TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tìm kiếm nâng cao

Copyright (c) 2015 GiaThinhLand. Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành thông tin tại website này